Husorden

Alle beboere i Ejerforeningen er forpligtet til at udvise hensyn til de omkringboende. Henvendelse fra naboer eller bestyrelse vedrørende generende eller uhensigtsmæssig adfærd bedes taget til efterretning.

Der må kun anvendes boremaskiner, slibemaskiner og andet værktøj, der skaber støjgener i tidsrummet:

  • Hverdage: 8.00 20.00
  • Lørdage samt søn- og helligdage: 9.00 18.00

Der henstilles til ikke at slå græsplæne og klippe hæk i weekender og på helligdage mellem kl. 12.00 og 14.00.

Trampolinen på fællesarealet må ikke benyttes i tidsrummet mellem kl. 21.00 8.00.

I tilfælde hvor man grundet reparationer og installationer bliver nødt til at lukke for vand eller fjernvarme, skal de øvrige lejligheder i ens blok adviseres herom.

Det er ikke tilladt at henstille effekter på Ejerforeningens fællesareal. Fælles kælder benyttes til opbevaring af cykler, barnevogne og lign. Der må ikke henstilles flyttegods, køleskabe, havemøbler m.m. – hertil benyttes egne kælderrum. Det påhviler de enkelte beboere at rydde op efter brug af fælles kælder.

Det er ikke tilladt at tilslutte strøm til fryser og lign. fra fælles el i kælder. Dette skal tilsluttes fra egen lejlighed.

Containere til dagrenovation må ikke benyttes til pap, glas, metal mv. til dette benyttes de dertil opstillede containere på genbrugsstationen på hjørnet mellem nr. 64 og 66.

Haveaffaldscontainer er opstillet ved nr. 46 og må benyttes i perioden fra medio april til ultimo september. Tømning foretages i denne April 2016 5 periode hver 14. dag. Containeren er udelukkende til haveaffald, der må ikke læsses jord, sten og lign. heri.

Ejer er forpligtet til ved udlejning at sikre sig, at lejer forstår og efterlever ovenstående husorden samt, at lejer får forelagt informationsguiden.